STRONA GŁOWNA -> NASZA SZKOŁA

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
im.mjra HENRYKA SUCHARSKIEGO
w TYLMANOWEJ


ADRES ZESPOŁU:

34-451 Tylmanowa
tel/fax: 18 2625086
e-mail: sptylmanowa@wp.pl" Nasza szkoła przyjazna  dziecku-ciekawa, sprawiedliwa, wymagająca"


W skład zespołu wchodzi:

Szkoła Podstawowa
im.mjra Henryka Sucharskiego
w Tylmanowej

i Publiczne Przedszkole
w Tylmanowej

Historia szkolnictwa na terenie gminy sięga XVIII wieku, a obecny
budynek szkolny został oddany do użytku 1.IX.1980 r.

Ilość odwiedzin :