Menu główne
STRONA GŁOWNA -> PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

 

Już trzeci rok funkcjonuje przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej.


Od 1 września 2011 r przedszkole zapewnia opiekę w godzinach od 700-1600 w dni robocze.

         Nabór przeprowadzono dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Przedszkole jest bezpłatne do 5 godzin dziennie.

Powyżej 5 godzin opłata wynosi 1 zł za godzinę.

w ramach dodatkowych godzin płatnych oferujemy:

1. Język angielski

2. Zajęcia umuzykalniające i taneczne

3. Religia

         Naczelnym celem naszej działalności jest  wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez:

-  rozwijanie zainteresowań,

- zdolności,

-  motywacji poznawczej,

- aktywności twórczej,

- naukę języka angielskiego

- rozbudzanie u dzieci wrażliwości poznawczej i estetycznej

- kreatywność i twórcze działanie

- kształtowanie prawidłowych nawyków i postaw

- poznanie najbliższego środowiska ( spacery, wycieczki)

- zorganizowanie zajęć z rytmiki

- udział dzieci w katechezach

Również priorytetowym zadaniem naszego zespołu  jest  umożliwienie dzieciom 5-letnim przygotowania do wcześniejszego startu szkolnego

         Zainteresowanych informujemy, że nadal posiadamy wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci w wieku od 3-5 lat. Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie zespołu i pod nr telefonu 18 2625086.

 

Ilość odwiedzin :