STRONA GŁOWNA -> ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 będą odbywać się następujące zajęcia dodatkowe

 

Beata Ciesielka:

1.       Zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce kl.IV-VI

2. Zajęcia z uczniem zdolnym kl.IV-VI

mgr Anna Kasprzak:

1.       Przygotowanie do sprawdzianu w klasie VI

2.      Praca z uczniem zdolnym w zakresie przyrody

mgr Anna Kozielec:

1.      Zajęcia wyrównawcze

2.      Zajęcia z uczniem zdolnym ( przygotowanie do sprawdzianu w klasie VI, koło humanistyczne).

mgr Alicja Kozielec:

1.      Zajęcia  rozwijające z uczniem zdolnym.

2.      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

mgr Teresa Mastalerz:

1.      Zajęcia komputerowe- rozwijające kl.I

2.      Zajęcia diagnozująco-wyrównawcze.

mgr Dariusz Trybała:

 

1.     Zajęcia sportowe- piłka nożna, piłka koszykowa

 

mgr Helena Noworolnik:

1.   Zajęcia indywidualne w zakresie biblioterapii

2. Kółko czytelnicze

mgr Anna Piszczek:

1.      Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów.

2.      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

mgr Ewelina Łopata:

1.      Przygotowanie do sprawdzianu w klasie VI.

2.  Zajecia z uczniem mającym trudności w nauce kl.V,VI

mgr Maria Konopka:      

                                                1.  Koło plastyczne

Ilość odwiedzin :