STRONA GŁOWNA -> ORGANIZACJA PRACY NA ROK SZKOLNY

 

  

 

 

ZARZĄDZENIE NR IV/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. mjra  H. Sucharskiego

z dnia 29.09.2015  r.

 

 

 

w sprawie: dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

 

Na  podstawie  § 5 ust.1 pkt.1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. ( Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) wprowadza się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015 :

 

§ 1

 2 listopada 2015 r.  

21 grudnia 2015 r.

22 grudnia 2015 r.

5 kwietnia 2016 r.

2 maja 2016 r.

27 maja 2016 r.

 

§ 2

 

Rodzice zostaną poinformowani o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach o których mowa w § 1 zarządzenia.

 

§ 3

 

Za realizację zarządzenia odpowiedzialny jest dyrektor zespołu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

  

 

 

SPRAWDZIAN w KLASIE VI w roku szkolnym 2015/2016

odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2016 r.
 

Ilość odwiedzin :